Dr. Britta Schulze-Thulin


Homepage


Walisischtest Fortgeschrittene II

Frage 1: Beth ydy in den Himmel loben

canmol i'r nefoedd
canmol i'r cymylau
moli'n fawr
moli i'r uffern