Dr. Britta Schulze-Thulin


Homepage


Walisischtest Fortgeschrittene I

Frage 1: Mae addas ac anaddas fel gwerthfawr a

anelwig
anwerthadwy
anterth
ar werth
gwerthfawrogol