Dr. Britta Schulze-Thulin


Hafan


Mae‘r gwefan mewn dyluniad newydd!

Cafodd y gwefan ei ailadolygu yn llwyr a mae dyluniad hollol newydd a fodern arno nawr.

Mae dros pum mlynedd wedi pasio ers y gwefan yn cael ei ailwneud. Hen bryd am hynny. Gan fod mwy o bobl yn defnyddio dyfeision symudol ar y we heddiw, addaswyd y gwefan yn arbennig at y bobl hyn. Does dim ots gyda pha dyfais chi’m mynd ar y gwefan, mae hi’n eglur ym mhob man ac yn hawdd ei ddefynddio. Mae’r holl llyniau a thestunau yn ymaddasu yn awtomatig at eglurdeb llun presennol.


Gan fod y orielau lluniau fy llyfrau i yn mynd yn fwy nawr, ceir hwn mewn lle canolog. Gallwch chi eu gweld nhw i gyd dan y botwm “orielau“.

yn ôl i: Hafan