Dr. Britta Schulze-Thulin


Hafan


Cymru

 

Reise Know How Reiseführer Wales (llyfr teithio Cymru)

Clawr meddal - 468 tudalen

Gwasg: Reise Know-How, Bielefeld

Dyddiad Cyhoeddi: Mawrth 2017

Argraffiad: 6

ISBN: 978-3831729258

Pris: Ewro 22.50

Iaith: Almaeneg

Archebu wrth Amazon

 

Cymru, y wlad fach yn ngorllewin Prydein, yw tip arbennig i ymwelwyr o'r Almaen. Mae'n llawer llai adnabyddus na'r Alban neu Iwerddon. Mae 'na rhai bobl yn meddwl taw rhan o Loegr ydy hi! Ond os ydych teithio o Loegr i Gymru rydych chi'n sylweddoli'n syth taw gwlad arall ydy hi: mae mynyddoedd, planhigion eraill, arwyddion dwyieithog a'r Ddraig Goch ym mhob man. Arweinlyfr teithio cynhwysfawr am Gymru, gyda manylion am atyniadau, cestyll, amgueddfeydd, tai bwyta, crefftau, siopau a gwestai'r wlad a rhagarweiniad ar y wlad draddodiadol a chyfoes. Ceir gwybodaeth i pa gwestai neu gwely a brecwast i fynd am gael cyfle i siarad Cymraeg hefyd.

 

Welcome to Wales/Croeso i Gymru!

Willkommen in Wales!