Dr. Britta Schulze-Thulin


Hafan


Gwerslyfr yr Iaith Gymraeg

Clawr caled: 243 tudalen

Gwasg: Buske

Dyddiad cyhoeddi: Medi 2021

Argraffiad: 2

ISBN: 978-3-96769-089-7

Pris: Ewro 39

Iaith: Almaeneg

archebu wrth Buske

 

Cryno-ddisg tua 70 munud

ISBN: 978-3875484045

Pris: Euro 19.90

archebu wrth Amazon

 

Grŵp Targed:

Dysgwyr heb wybodaeth flaenorol yn osgystal â dysgwyr safon uwch, a phobl sy eisiau gloywi eu gwybodaeth mewn prifysgolion, ysgolion nos a chanolfannau eraill addysg i oedolion, neu drwy astudiaethau annibynnol.

 

Amcanion Dysgu:

Cythathrebu mewn sefyllfaeoedd bywyd bob dydd o’r cychwyn, medru darllen a chyfieithu testunau o gynnwys cyffredinol, cael gafael gadarn ar y ramadeg, a meistrolaeth o eirfa sylfaenol ac o eirfa uwch.

 

Cynnwys:

Gellir dysgu Cymraeg mewn ffordd gyfundrefus ac ymarferol. Mae’r 21 uned yn cynnwys testun neu ddau, geirfa, gramadeg ac ymarferion. Adolygir y ramadeg ar ôl pob seithfed uned mewn ymarferion pwrpasol ychwanegol. Cyflwynir yr iaith fyw yn arbennig, mewn testunau ac ymarferion realistaidd. Fesul cam arweinir y dysgwr at destunau gwreiddiol a rhoir gwybod am ddiwylliant arbennig y wlad. Ar ddiwedd y llyfr mae geirfa gyflawn (Cymraeg – Almaeneg ac Almaeneg – Cymraeg) fydd yn galluogi’r dysgwr i chwilio am eiriau penodol yn y werslyfr. Mae lluniau a darluniadau yn hyrwyddo’r gwaith o ddysgu. Ceir yr atebion i’r ymarferion a chyfieithiad o’r testunau yn y llyfr, a’r cryno-ddisg yn gwneud astudiaethau annibynnol yn haws. Ar dudalen Buske ceir lwytho'r recordiau i lawr hefyd, yn rhad ac am ddim (https://buske.de/lehrbuch-der-walisischen-sprache-16124.html).