Dr. Britta Schulze-Thulin


Hafan


 

Cerddi tram

Er mwyn i breswylwyr Halle yn cael mwy o wybodaeth am eu awduron cafodd cerddi eu gosod mewn sawl tram yn y dref wrth y „Förderkreis der Schriftsteller Sachsen-Anhalt“ (Cylch awduron Sacsoni-Anhalt) â chymorth HAVAG (cwmni tram) â’r Kunststiftung Sachsen-Anhalt (sefydliad celf Sacsoni-Anhalt) ers 2010. Mae un ohonyn o’r awdures Britta Schulze-Thulin.

 

Cyfiethiad:

Yn dawel, yn unig dw i’n chwythu

yng nghysgod y llyn

Ysbrydion hwyliog

yn sumud ymlaen ar waelod dwfn tywyll

Mae’r meddyliau marw

yn cerdded ac yn yfed

Cerddwr gwela’r tawelwch

wedi ei hebrwng rhagddon ni 

dros glannau yn bell eu meddwl

Ymlaen ac yn hwyliog yr ysbrydion

yn dawel ac yn unig